PresentacióLa nostre línia pedagògica  és principalment manipulativa i experimental. L’acció de l’infant és sensorio-motriu. En aquesta acció intervé un vessant emocional i intel·lectual,  present en totes les activitats. Per mitjà del joc motriu, simbòlic, de construccions.....

 

 

L’objectiu del nostre centre és estimular el desenvolupament de totes les capacitats, tant afectives, com intel·lectuals, socials i físiques. Un centre que afavoreix l’autonomia a través de les vivències i experimentacions.

 

 

Les experiències viscudes els primers anys de vida són d’una gran importància en el posterior desenvolupament de la persona. La cura i el respecte de les rutines quotidianes són importants per el bon equilibri emocional de l’infant.

 

 

La distribució de l’espai-classe per racons ofereix un Grau d’autonomia considerable al nen/a en contrast amb d’altres estratègies didàctiques, en les quals la figura del mestre/a pren un paper molt més important en relació amb l’activitat espontània del nen/a. La diversificació de les propostes de joc per racons permet a més, crear una xarxa d’interaccions entre els infants i entre aquests i el mestre/a.

 

 

El treball en l’experimentació i la manipulació el fem mitjançant el joc heurístic ,el qual ens dona eines suficients per treballar els continguts programats durant tot el curs en els diferents llenguatges: matemàtic, verbal, plàstic i musical.